top of page

פיסול ידיים


ישנן דרכים שונות לפסל ידיים בעיסת נייר. בחימר, אפשר לפסל ידיים ישר, בלי מבנה. בחימר פולימרי (דוגמאת פימו) אפשר לבנות ידיים קטנות ומדוייקות בלי מבנה. אבל בעיסה כמו תמיד צריך לתכנן. אפשר לבנות בלי מבנה (אפשר למצוא הדרכה של נעמה שיש כאן) ואפשר לבנות מבנה וממנו להניח עיסה. כשהידיים קטנות, או מונחות על משהו, אני עובדת רק עם עיסה, זה נותן לי יכולת פיסולית טובה יותר ותנוחה טבעית יותר של היד. אבל כשאני עושה ידיים גדולות יותר, או כשחשובה לי תנועת היד, אני בונה שלד, וככה אני יכולה לשנות את תנוחת היד תוך חדי הנחת העיסה, אני עובדת עם סכין חיתוך לעצב את העיסה אחרי שהיא מתייבשת..

אני מוסיפה תמונות מהתהליך, וההערות שלי כתובות בתוך התמונות.

כך נראית יד מוכנה


היות שכבר פיסלתי ידיים, המשכתי ופיסלתי פנים וגוף


#עיסתנייר #הדרכה #papermache #ידיים #hands #madhippoart #tutorial #sculpting

203 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page